In den beginne was er niets....
Geen Rotonde. Geen Vluchtheuvel. Geen Sterrenhuis. Geen Steiger. Geen Sterhoeve.
Maar er waren wel jongvolwassenen met een matige tot ernstige mentale beperking. Deze mensen hadden nood aan een gespecialiseerde woon- en dagopvang.
Gelukkig waren er twee sterke oudergroepen in Brasschaat en Stabroek. Deze moedige ouders waren pioniers, die met veel initiatief, durf en zeer beperkte middelen de eerste dagcentra oprichtten en de overheid ertoe bewoog om de noodzaak van de aangepaste opvangvormen ernstig te nemen.

Voor Brasschaat begon dit verhaal bij de ouderbond van het Sint-Jozefinstituut op de Luchtbal. Na hun schoolcarrière konden de kinderen met een mentale beperking enkel terecht thuis of in een psychiatrische instelling. Het bleek een onhoudbare situatie... Het bestuur van de ouderbond schoot in actie en zamelde geld in om een werking op te starten. Op 10 mei 1974 werd Sterrenhuis vzw geboren en op 1 november '74 opende het Merelhof te Kapellen haar deuren voor de eerste 11 gasten. Een directeur, twee begeleiders en een keukenchef stuurden het schip in de juiste richting.
In maart 1976 was het Sterrenhuis reeds erkend en uitgegroeid tot een dagverblijf met 40 plaatsen en als tehuis voor niet werkenden met 20 vaste bewoners. Natuurlijk had ook het personeelsbestand een danige vlucht genomen. Enkelen van hen werken hier vandaag nog altijd.
Op 10 januari 1978 kreeg Sterrenhuis vzw de gronden aan de Augustijnslei 78 in erfpacht. Deze pachtwet verzekerde de locatie voor de komende 99 jaren, m.a.w. tot het jaar 2077. Maar het bleven natuurlijk gronden zonder gebouwen. Na ambitieuze bouwplannen en stevige bouwwerken waren in 1981 vijf woningen en het dagcentrum klaar voor gebruik. Het organiseren van zowel woon- als dagopvang op eenzelfde locatie zorgde voor een grote primeur.

Maar vooraleer het Sterrenhuis kon genieten van haar nieuwe infrastructuur op de Augustijnslei kreeg het af te rekenen met een drama op de oude locatie. Op de nacht van 14 op 15 maart 1979 overleden twee bewoners bij een brand. Het verdriet was enorm, de verslagenheid groot. Ouders zochten steun bij elkaar. Deze verbondenheid leidde tot de oprichting van de Oudervereniging vzw Sterrenhuis op 27 april 1979.

Vanaf de jaren '80 groeide het Sterrenhuis nog sterker. In 1980 kreeg het een oude chalet met 3,5 ha landbouwgrond erbij aan de Holleweg in Kapellen. Dit bood meteen het perspectief van een zorgboerderij, die zich later ontpopte tot de Sterhoeve en 20 jaar later het project Meander op gang trok.
In 1987 vond de eerste geschenkenbeurs plaats en huurde het Sterrenhuis een eerste buitenwoning in de Hanendreef. Vijf jaar later verhuisden de bewoners van de Hanendreef naar de Kaartse Bossen. Negen andere bewoners vonden in 1991 een plek in de Bloemenlei. Op de Augustijnslei metselde het Sterrenhuis een derde woonerf, dat in 1995 plechtig werd geopend door Gouverneur Kinsbergen. Het Sterrenhuis groeide weer in 1999 met de aansluiting van beschermd wonen De Steiger in Borgerhout. 

bouw 2.jpg
tegel handen site.jpg
Benny in auto.jpg
feestje.jpg
ArchiefSth00029.jpg
ArchiefSth00012.jpg

In de gemeente Stabroek speelde er zich een gelijkaardig verhaal af. Ook daar sloegen ouders en vrijwilligers de handen in elkaar en op 1 december 1978 zag De Vluchtheuvel vzw het levenslicht. Vanaf 9 oktober 1980 verzekerden ouders en vrijwilligers de opvang voor zes gasten. Het duurde negen jaar, tot in 1987, vooraleer de overheid het dagverblijf erkende voor 15 plaatsen. Enkel met volharding slaagden deze ouders in hun opzet. Hun sterke betrokkenheid is tot op vandaag voelbaar op De Vluchtheuvel. 
In 1996 konden de eerste tien bewoners terecht in een ‘tehuis niet werkenden’ aan Laageind 32 en vier jaar later kwamen er drie cliënten wonen op de tweede verdieping van Laageind 40. De eerste grote aanzet was gegeven. De volgende fase van uitbreiding kwam er na de fusie met het Sterrenhuis in Brasschaat.

In juni 2002 draaiden de voorbereidingen en de diplomatiek op volle toeren om de fusie van de twee vzw’s mogelijk te maken. Sterrenhuis en De Vluchtheuvel werden één op 1 januari 2005. "Rotonde vzw", uw partner in zorg,  was geboren. Vanaf dat moment stond alles in het teken van groei, verbetering van het aanbod, lokale verankering en samenwerkingsverbanden.
In 2006 startte Rotonde vzw het Groenzorgproject op en vormde samen met drie andere social-profitorganisaties de Disha-groep, een structureel samenwerkingsverband om een sterk en gedifferentieerd zorgaanbod uit te bouwen.
In 2008 kwam de langverwachte uitbreidingsfase voor campus De Vluchtheuvel. Toenmalig minister Inge Vervotte legde de eerste steen van de twee nieuwe woningen. Datzelfde jaar verliet de werking een huurpand aan het Oud Broek en kwamen alle ateliers samen in het dagcentrum van De Vluchtheuvel in Stabroek.
Ook in 2008 startte de zorgboerderij Meander, in 2009 startte het woonproject aan de Hoge Kaart en in 2011 startte een woonproject op de Verhoevenlei. De initiatieven en projecten lagen, of liggen beter, nooit stil...

4413_001.jpg
groepsfoto.JPG
2013-11-20 08.59.02.jpg

Fier blikken we terug op een rijk gevulde geschiedenis, waarvan niemand minder dan de ouders zelf de scheppende kracht zijn geweest. De zaadjes, die zij hebben geplant in de jaren '70, zijn ondertussen gekiemd en uitgegroeid tot een zeer gevarieerd zorglandschap.