Uitstap 10.JPG

Rotonde wil kwalitatieve en betaalbare zorg bieden en richt zich daarbij op alle personen met een ondersteuningsnood.

Wij zorgen op maat en vinden een goede vraagverheldering en afstemming met de cliënt noodzakelijk.
We gaan voor een soepel en flexibel zorgaanbod.

We bouwen een netwerk uit van dienstverleners.
We werken samen met partners om nog beter in te spelen op allerlei ondersteuningsvragen.

We innoveren in onze methodieken en bedrijfsvoering.
We zetten in op nieuwe ontwikkelingen die meer afgestemde zorg en dienstverlening, meer kwaliteit en meer efficiëntie mogelijk maken.