Rotonde in de bloemetjes.JPG

Hoe kan je als ouders en familie participeren in de werking van Rotonde?

Vrijwilligerswerk

Zin om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij Rotonde? Op deze pagina kan je alle nodige info terugvinden.

Oudervereniging

De Oudervereniging wil de samenwerking en samenhorigheid tussen ouders en familie onderling en de dialoog tussen ouders, familieleden en Rotonde bevorderen. 
Op eigen initiatief organiseert de Oudervereniging tal van activiteiten waarvan de opbrengsten naar onze cliënten gaan.
Meer info bij Leo Bruyns, voorzitter Oudervereniging, via 03 568 02 78 of 0499 23 06 30 of via leo_bruyns@hotmail.com

Bekijk hier de activiteitenkalender van de Oudervereniging.

Betrokkenheid bij onze werking

IMG_5329.JPG

Ouderparticipatie binnen onze werking kent verschillende vormen, van samen zijn tot meedenken en zelfs meedoen.
Er worden nieuwsbrieven gemaakt, sommige ouders klussen mee of komen eten in de woning. Er zijn ook informatiesessies, familieraden om kwesties gezamenlijk te bespreken en er zijn natuurlijk familienamiddagen. 
Heb je een suggestie of een vraag naar meer betrokkenheid dan kan je altijd in gesprek gaan met onze begeleiders.

Collectief Overlegorgaan

In dit overkoepelend overleg zetelen wettelijk vertegenwoordigers van onze cliënten. Zij engageren zich voor een periode van 4 jaar. Hier worden onderwerpen besproken zoals het zorgstrategisch meerjarenplan, de jaarrekening, beleidsvragen, contracten tussen voorziening en cliënt en evoluties in de sector.
Meer info bij Daniël Hoornaert (voorzitter) of Georges Goffin (secretaris):
Daniël Hoornaert, via 03 542 17 77 of via danielhoornaert@skynet.be

Georges Goffin, via 0477 42 76 32 of via georgesgoffin@hotmail.com

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van Rotonde en is onder andere bevoegd voor de wijziging van statuten, benoeming en afzetting van bestuurders, goedkeuring van de begroting en de jaarrekening. De Algemene Vergadering komt tweemaal per jaar samen. Het merendeel van de leden heeft een link met onze cliënten, vaak zijn het ouders of familieleden.
Meer info bij Eric Avonts, algemeen directeur, via eric.avonts@rotonde.eu

STHW5_14.JPG

Ombudsdienst

Heb je vragen, bemerkingen of suggesties of ontevredenheden rond de zorg die we aanbieden? Dan staan onze begeleiders je graag te woord. Daarnaast kan je steeds terecht bij onze ombudsdienst, een laagdrempelig contactpunt waar vanuit een neutrale positie alle meldingen in vertrouwen behandeld worden.
Neem contact op via 03 650 26 30 of via www.rotonde.eu/contactombudsdienst

Activiteiten en vorming

Rotonde organiseert ieder jaar tal van activiteiten en vormingen waarop jij als ouder of familielid uiteraard van harte welkom bent.