Rotondeplan

FF+31.jpg

Rotonde is ondernemend in zorg voor personen met een beperking en wil cliënten uit de regio ondersteunen en hun kwaliteit van bestaan verhogen. Om die missie te realiseren legt Rotonde haar doelen vast in een meerjarenplan, het Rotondeplan.
De prioriteiten werden vertaald in 3 strategische doelstellingen:

  • Doelstelling 1: Rotonde bedient meer cliënten met zorgbudgetten vanuit welzijn en economie.

  • Doelstelling 2: Rotonde zorgt dat huidige cliënten voor Rotonde blijven kiezen.

  • Doelstelling 3: Rotonde biedt kwaliteitsvolle zorg aan een marktconforme en betaalbare prijs.

Benieuwd hoe Rotonde te werk gaat om deze strategische doelstellingen te realiseren?

Lees dan meer over de bijhorende operationele doelstellingen.