Vakantie_1.JPG

Rotonde heeft 4 waarden vastgelegd die ons typeren als organisatie.

Betrokkenheid

We zijn betrokken bij de maatschappij en bij elkaar. Daardoor geeft iedereen het beste van zichzelf. We stimuleren en ondersteunen om mee te denken, deel te nemen en initiatief te nemen.

Oog voor het individu

We zijn een warme en menselijke organisatie waar iedereen zichzelf mag zijn. We zien elkaars eigenheid als een meerwaarde. We hebben oog voor talent, vragen en noden. We denken vanuit mogelijkheden.

duo.JPG

Open communicatie

Wij communiceren open en duidelijk. Wij gaan in gesprek met elkaar, we luisteren en investeren zo in fijne samenwerkingsrelaties.

Zelfontplooiing

Iedereen krijgt de kans zich te ontplooien. Cliënten en medewerkers ontdekken en ontwikkelen hun talenten en mogelijkheden. Ook als organisatie groeien we samen met onze belanghebbenden.