Wie zijn we?

Rotonde vzw is sinds 1974 ondernemend in de zorg voor volwassenen met een beperking. We bieden vandaag een gevarieerd aanbod aan 250 cliënten op locaties in Kapellen, Brasschaat, Stabroek, Antwerpen en Schoten. We zijn erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
In verschillende woonvormen bieden we zowel ondersteuning aan personen met een handicap die maatschappelijk geïntegreerd zijn, als aan personen die intensieve zorg nodig hebben.
In onze dagcentra bieden we tal van activiteiten aan, gaande van ambachtelijke, arbeidsmatige ateliers tot zeer belevingsgerichte ateliers waarbij vooral gewerkt wordt op het stimuleren van de zintuigen.

Visie

In al onze activiteiten vertrekken we steeds vanuit de Rotondewaarden en de visie om onze cliënten aan te spreken vanuit hun talenten en niet vanuit hun beperkingen.
Betrokkenheid van de cliënt en zijn netwerk geven we vorm in verschillende fora.
Kwaliteit van bestaan zowel van onze cliënten als van onze medewerkers staat centraal. Bovendien dragen we een respectvolle benadering van iedereen hoog in het vaandel.
Voor enkele speciale doelgroepen ontwikkelden we een meer specifieke visie. Zo ontstond er een beleidstekst vanuit de ervaringen met palliatieve zorg in onze woningen en werd er met een projectgroep gewerkt aan een autismevriendelijk klimaat in Rotonde.
Als organisatie zijn we gericht op lokale verankering en samenwerking met verschillende partners. 
Onze maatschappelijke opdracht is voortdurend in evolutie.
Wij investeren dan ook actief in het ontwikkelen van projecten waarin we zorgvernieuwing vormgeven.

Vragen?

Indien je een zorgvraag hebt en je woont in de regio, kan je contact opnemen met onze zorgbemiddelaar. Zij gaat met jou in gesprek en verkent jouw vraag. Samen gaan jullie op zoek naar de beste oplossing. Eventueel hebben wij een antwoord in huis. Zo niet, dan worden andere diensten of voorzieningen ingeschakeld.
Mail naar monique.mateusen@rotonde.eu of
bel op 03 650 26 31.

Heb je een vraag, opmerking, bedenking of suggestie over onze dienstverlening? Dan kan je terecht bij onze ombudsdienst. Rotonde vindt het immers belangrijk om een goede relatie te onderhouden met het netwerk van onze cliënten. Wij zijn ervan overtuigd dat een goede relatie bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg die we aanbieden. Voor het bespreken van die zorg kan het netwerk rekenen op onze begeleiders en op de ombudsdienst.


Publicaties

Lees de laatste nieuwtjes in onze tweemaandelijkse Rotondeflits.

Veel leesplezier met ons laatste jaarverslag (2015).

Huis Gemaakt, zorg in 40 verhalen

Dit boek gaven we uit naar aanleiding van ons veertig jarig bestaan in 2014. Lees er hier alles over. Of nog beter: koop het boek en je hebt uren leesplezier. 

Uit Mijn Eigen

is een kunstboek waarin mensen met een mentale beperking in woord en beeld hun gevoelens naar buiten brengen. Achter de schermen is er in Rotonde een werkgroep aan het werk geweest die al het woord- en beeldmateriaal verzameld heeft dat de voorbije jaren door onze cliënten is gemaakt. Uit al dit materiaal hebben ze een selectie gemaakt en deze selectie is door uitgeverij Houtekiet professioneel gedrukt. Je kan het boek bij ons kopen voor 15€. 

De Vergaderkoffer

Hierbij stellen wij graag onze methodiek De Vergaderkoffer ter beschikking.
Deze methodiek werd ontwikkeld door de medewerkers van de dienst Ergotherapie van Rotonde. Gelieve bij verder gebruik of verspreiding van deze tekst dan ook steeds Rotonde vzw als bron te vermelden.

UIT MIJN EIGEN.jpg

Rotonde is een vereniging zonder winstoogmerk. De statuten werden gepubliceerd in bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2005. Je kan de statuten van onze vennootschap integraal lezen door ze op te zoeken in de referentiebank van rechtspersonen op de site van de federale overheidsdienst Justitie. Je geeft ons ondernemingsnummer 414.391.126 op als zoekveld.

Onze organisatiestructuur kan je hier raadplegen.