BERICANDO: cicloturismo accessibile

29/05/2017

Op initiatief van Jacques Steelandt, voormalig directeur personenzorg van Rotonde, legden we jaren geleden contact met Primavera ’85, een sociale coöperatieve in het Noord-Italiaanse Vicenza met eenzelfde missie als Rotonde.

Ook na zijn pensionering bleef Jacques een scharnierpunt tussen beide organisaties. Onder zijn aansturing legden we de samenwerking in 2015 vast in een protocol van duurzame samenwerking. Jacques licht toe: “Naar aanleiding van een werkbezoek in Vicenza hebben beide directies de intentie afgesproken om in de toekomst knowhow en expertise te delen en uit te wisselen. We zijn ervan overtuigd dat door het afstemmen van de culturele verschillen, beide organisaties mekaar kunnen versterken bij de innovatie en ontwikkeling van hun maatschappelijke opdracht.”      

Net zoals Rotonde, staat Primavera ’85 niet stil, er zijn doorlopend nieuwe initiatieven. Eén daarvan is Bericando, een toegankelijk toeristisch fietsproject in Riviera Berica voor personen, families, groepen en/of personen met een beperking. Toerisme is de laatste decennia een belangrijke sociale basisbehoefte geworden, die voor elke burger een meerwaarde kan betekenen op het vlak van zelfontplooiing.

Primavera 85 sloeg voor de realisatie van Bericando de handen in elkaar met touroperator SVAGA (www.svaga.it) en bij de verdere uitwerking werd een netwerk opgezet met lokale overheden, vrijwilligersorganisaties, lokale producenten, horeca en spelers in de toeristische sector. Jacques: “Via een netwerk van uitgestippelde fiets- en wandelroutes kan je – met of zonder de begeleiding van een gids – het historisch-artistiek, natuurlijk en cultureel erfgoed in het prachtige landschap van de Berici heuvels ontdekken en beleven." 

De bestaande fietsroute van de Riviera Berica, ingebed in een vroegere treinbedding, vormt de ruggengraat van het project. Vanuit deze hoofdader zijn verschillende routes opgebouwd. Het vertrekpunt  bevindt zich aan het vroegere treinstation in het dorpje Longare, met heel wat voorzieningen ter plaatse: fietsverhuur en -herstellingsatelier, picknickfaciliteiten, een informatiedesk, een vervoerdienst,… Op verschillende plaatsen op de route is horeca voorzien (incl. laadpunten voor e-bikes), mogelijkheden te over dus om te genieten van het culinaire aanbod.

Naast het toegankelijk maken van toerisme, heeft het Bericando project ook een andere, minstens even belangrijke dimensie van sociale inclusie, want personen met een beperking krijgen in dit project de kans om zich actief te integreren. Dankzij een aangepast training – en vormingsprogramma slagen zij erin om op autonome wijze technische en logistieke opdrachten uitvoeren. Samen met professionele medewerkers, stakeholders in het project en vrijwilligers zijn ze verantwoordelijk voor specifieke taken, o.a. als gids. Sommige kunnen dankzij de opgedane ervaringen doorgroeien naar de reguliere arbeidsmarkt.

Jacques vat nog even samen: “Het Bericando project probeert het begrip “maatschappelijke toegankelijkheid” vanuit een integrale benadering te vertalen in een toeristisch toegankelijke format. Tot op heden hebben we geleerd dat toerisme voor mensen met een beperking/autisme een belangrijk medium kan zijn om hun leefwereld te verruimen binnen een - voor hen - comfortabele en veilige structuur. Bericando is een zorgzaam samenwerkingsmodel tussen de publieke sector, de toeristische sector en de sociale sector en vormt een bron van innovatie en duurzaamheid”.

Meer info:

* www.primavera85.it

* www.svaga.it/bericando

* Jacques Steelandt, Sint Antoniusbaan 366, 2980 Zoersel; 0473/ 837708; Jacques.steelandt@gmail.com